NAUKI PRZYRODNICZE NA SCENIE - Science on Stage


POLSKA STRONA EUROPEJSKIEJ SIECI


13. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie, Wydział Fizyki UAM, Poznań, 22-23.09.2023 r.