•  

  Science on Stage 11

  21-22 września 2018

   

 •  

  Science on Stage 6

  19-20 września 2014

   

  Read more
 • Science on Stage 5

  21-22 września 2012

   

  Read more

NAUKI PRZYRODNICZE NA SCENIE - Science on Stage

POLSKA STRONA EUROPEJSKIEJ SIECI


Z wielkim smutkiem informujemy Państwa, uczestników festiwali Nauki Przyrodnicze na Scenie i Science on Stage, że w niedzielę 14 kwietnia 2019r. zmarła nagle mgr Małgorzata Obiała, która od samego początku trwania festiwali z wielkim oddaniem i bardzo sprawnie prowadziła sekretariat tych festiwali oraz pracowała w Krajowym Komitecie Organizacyjnym. Dzięki Jej pracy wielu nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i ich uczniów uczestnicząc w festiwalach mogło podzielić się z innymi nauczycielami z Polski i Europy swoimi osiągnięciami dydaktycznymi i zapoznać się z osiągnieciami innych uczestników festiwali. Odchodzi od nas osoba wielce zasłużona dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i bardzo życzliwa wszystkim nauczycielom potrzebującym Jej pomocy. Requiescat in pace!

Msza św. w intencji Zmarłej odprawiona zostanie w Poznaniu w kościele pw. św. Stanisława Biskupa na Osiedlu Bolesława Śmiałego w środę o godzinie 14:00. Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 15:00 na cmentarzu przy ulicy Jasna Rola.

Krajowy Komitet Organizacyjny Festiwali

ORGANIZATORZY 

    wfuam


PATRONAT HONOROWY
minister

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

 

logo 25-lecie FRSE znak podstawowy RGBFestiwal jest finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu wspierania edukacji przyrodniczej, ścisłej i zawodowej

 

 

Niekonwencjonalne metody podnoszące jakość edukacji i poznawania przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki na start!

W dniach 21 i 22 września 2018 odbył się na Wydziale Fizyki UAM zgodnie z wieloletnią tradycją kolejny 11. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie (krajowy etap Europejskiego Festiwalu Science on Stage). Do udziału w festiwalu zaproszeni byli nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, geografii, matematyki i informatyki) ze szkół wszystkich typów oraz popularyzatorów, jak też dydaktyków tych nauk z wyższych uczelni z całej Polski. Nauczycieli prezentujących swoje projekty zapraszamy wraz z uczniami. 

 fot. M. Nowak

Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie – projekt nauczycieli dla nauczycieli

W dzisiejszym świecie solidna wiedza z zakresu nauk przyrodniczych – fizyki, chemii, biologii, geografii – oraz matematyki i informatyki jest niezbędna dla rozumienia otaczającego świata i – w przypadku uczniów – przyszłego wyboru zawodu interesującego i poszukiwanego na rynku pracy. Wiedza przyrodnicza ukazana kontekstowo, modelowe myślenie i potrzeba uczenia się przez całe życie o ogromnym potencjale aplikacyjnym, kształtowane przez nauki przyrodnicze, są niezbędne do odpowiedzialnego wykonywania pracy, działalności społecznej, czy politycznej. Wobec intensywnego rozwoju nauki, techniki, a przede wszystkim dostępności do informacji wymaga to nowych sposobów zainteresowania młodzieży przedmiotami przyrodniczymi, matematyką i informatyką, doskonalenia wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczycieli tych przedmiotów oraz zapoznawania uczniów, nauczycieli i społeczeństwa z osiągnięciami współczesnej nauki. Niestety, nie tylko w Polsce, ale prawie w całej Europie, obserwuje się systematyczne obniżanie zainteresowania tymi przedmiotami wśród uczniów. MEN jako priorytetowe wskazuje podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Wspomaganie innowacyjnego kształcenia młodzieży, w tym przede wszystkim w zakresie nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Za jakość tego kształcenia jesteśmy odpowiedzialni my nauczyciele wszystkich poziomów edukacji.

Podnoszenia jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej dobrze stymuluje Festiwalowe współzawodnictwo. Nauczyciele jako architekci wiedzy swoich uczniów mobilizują ich do podejmowania autorskich projektów głównie w ramach aktywności pozalekcyjnej. Uczniowie tworzą zespół, który rozdziela między siebie poszczególne zadania do realizacji swojego projektu. W ten sposób uczniowie sami rozwijają swoją wiedzę i uczą się efektywnego poszukiwania źródeł. Nad poprawnym przebiegiem tego procesu czuwa nauczyciel. Uczniowie udowadniają sobie i przekonują swoich rówieśników, że nauki przyrodnicze nie tylko ukazują ciekawe zjawiska, ale je objaśniają i pozwalają na prognozowanie ich dalszego przebiegu. Starannie przygotowując swój projekt, by zakwalifikować się na festiwal, a następnie prezentując go, uczniowie także uczą się promocji efektów swojej pracy. Są to uniwersalne kompetencje, które pozwolą im z sukcesem wejść na rynek pracy, czy skutecznie rozwijać działalność społeczną. Zapraszamy do przygotowywania nowych projektów nie tylko na kolejny festiwal w 2020 roku, ale także do organizowania takich festiwali w swoich środowiskach.

Festiwalowe struktury organizacyjne także organizują wymianę doświadczeń i wzajemną inspirację nauczycieli przy wsparciu akademickim, poszukiwanie nowych, atrakcyjnych dla dzisiejszej młodzieży, sposobów zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi, doskonalenia wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczycieli tych przedmiotów, ale także efektywnie zapoznawanie uczniów, nauczycieli i społeczeństwa z osiągnięciami współczesnej nauki. Dzięki temu współzawodnictwu Krajowy Komitet Organizacyjny wyłania polską delegację na europejską edycję Festiwalu Science on Stage obejmującego obecnie 34 kraje. Najbliższy festiwal europejski odbędzie się w dniach 31.10 – 3.11.2019 w Cascais, Portugalia. Po festiwalu europejskim na Wydziale Fizyki UAM tradycyjnie zapraszamy na seminarium nauczycielskie (z certyfikatami uczestnictwa), na którym polscy delegaci dzielą się zdobytymi doświadczeniami, a po każdym wystąpieniu odbywa się dyskusja.

Tak zorganizowana wymiana doświadczeń i wzajemnej inspiracji nauczycieli przy wsparciu akademickim jest szeroko udostępniana wszystkim zainteresowanym nauczycielom z całej Polski dzięki transmisji on-line do Internetu z festiwalu i z seminarium oraz rejestracji filmowych festiwalowych prezentacji, które są następnie umieszczane na festiwalowym portalu (http://sons.amu.edu.pl/). Prezentacje z kolejnych festiwalowych edycji stanowią konkretny materiał dydaktyczny szeroko dostępny dla nauczycieli.

Z perspektywy poprzednich dziesięciu edycji widzimy, że dzięki projektowi Science on Stage osiągnięcie przedmiotowych celów jest szybsze, efektywniejsze i stanowi istotne uzupełnienie procesu edukacji młodzieży wpisując się w realizację priorytetów MEN. Zaangażowanie się w organizowanie festiwali edukacyjnych Nauki Przyrodnicze na Scenie jest związane z wagą jaką przywiązujemy do popularyzacji i upowszechniania nauk przyrodniczych wśród społeczeństwa, a w szczególności wśród młodego i najmłodszego pokolenia. Natomiast udział polskiej reprezentacji w edycji europejskiej festiwalu jest promocją polskich nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Dlatego nauczyciele zakwalifikowani do uczestnictwa w festiwalu otrzymują certyfikaty, istotne również dla ich rozwoju zawodowego.

Życzę Państwu owocnej wymiany doświadczeń

prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał
Wydział Fizyki UAM
Przewodniczący Krajowego Komitetu Organizacyjnego
Ogólnopolskiego Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie

 

 

PARTNERZY
11. Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie”

             

 

 

SPONSORZY  
                        Pasco IRS

 

 

PATRONAT MEDIALNY

   

 

 

PARTNERZY MEDIALNI

      
    
    

Relacja filmowa

Science on Stage'11 /1

PIĄTEK

 

Science on Stage'11 /2

PIĄTEK

 

Science on Stage'11 /3

PIĄTEK

 

Science on Stage'11 /4

PIĄTEK

 

Science on Stage'11 /5

SOBOTA

 

Science on Stage'11 /6

SOBOTA

 

Science on Stage'11 /7

SOBOTA, pokaz specjalny

 

Science on Stage'11 /8

SOBOTA, wręczenie nagród

 

List od Pani Minister
Anny Zalewskiej
Minister Edukacji Narodowej

listminister

2018SONSPLAKATNEW