NAUKI PRZYRODNICZE NA SCENIE - Science on Stage

POLSKA STRONA EUROPEJSKIEJ SIECI


11. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie
Wydział Fizyki UAM, Poznań, 21-22 września 2018 r.

„Podniesienie jakości edukacji przyrodniczej, matematycznej i informatycznej”

Komunikat Prof. Wojciecha Nawrocika

Szanowni Państwo,

uczestnicy dotychczasowych ogólnopolskich festiwali "Fizyka na Scenie" i "Nauki Przyrodnicze na Scenie"
oraz europejskich festiwali "Physics on Stage" i "Science on Stage"

 

Od roku 2000 pełniłem funkcję przewodniczącego Krajowego Komitetu Organizacyjnego odpowiedzialnego we współpracy z Polskim Towarzystwem Fizycznym za organizowanie na Wydziale Fizyki UAM festiwali edukacyjnych dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz ich uczniów.


W tym okresie Komitet nasz zorganizował: 3 ogólnopolskie festiwale „Fizyka na Scenie” i 5 ogólnopolskich festiwali „Nauki Przyrodnicze na Scenie”, w których udział wzięło ponad 1000 nauczycieli i uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i dydaktyków przedmiotów przyrodniczych z całej Polski. Ponadto Komitet przygotował polskie delegacje nauczycieli na europejskie festiwale: 3 „Physics on Stage” i 4 „Science on Stage”.


Ostatni festiwal „Science on Stage 2013” odbył się w Collegium Polonicum w Słubicach i był zorganizowany przez grupę Science on Stage Polska i Science on Stage Deutschland, przy ogromnej życzliwości i konkretnej pomocy Jego Magnificencji Rektora UAM Prof. Bronisława Marciniaka i Pana Prorektora UAM Prof. Jacka Witkosia, Dyrekcji i Pracowników Collegium Polonicum oraz Przewodniczącego ZG PTF Prof. Wiesława Kamińskiego. Festiwal w Słubicach został wysoko oceniony przez prawie 400 uczestników-nauczycieli z 26 krajów Europy i Kanady. Grupa Science on Stage Polska, której przewodniczyłem, utworzona kilka lat temu, została członkiem europejskiej grupy Science on Stage Europe i za zgodą Jego Magnificencji Rektora UAM, jest afiliowana przy naszym uniwersytecie.

 

Ze względu na mój wiek – jestem profesorem emerytowanym - i przekonanie, że przewodniczącym powinien być ktoś młodszy, przekazałem dnia 1 stycznia 2014 roku funkcję przewodniczącego Krajowego Komitetu Organizacyjnego i grupy Science on Stage Polska Prof. UAM dr. hab. Grzegorzowi Musiałowi z Wydziału Fizyki UAM - energicznemu i doświadczonemu organizatorowi wielu imprez dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów. Pozostając członkiem Komitetu oczywiście będę pomagał Profesorowi Musiałowi w przygotowaniu kolejnych imprez organizowanych w ramach działalności grupy Science on Stage Polska.

 

Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wieloletnią owocną współpracę, dzięki której zorganizowaliśmy 8 wymienionych wyżej festiwali krajowych i uczestniczyliśmy w 7 festiwalach europejskich. Nasz wspólny wysiłek zaowocował podniesieniem kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, większym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów w poznawaniu tych przedmiotów i aktywną obecnością polskich nauczycieli na europejskiej scenie nauczania przedmiotów przyrodniczych. Festiwale pozwoliły Państwu lepiej poznać się, wymieniać swoje doświadczenia dydaktyczne, nawiązywać współpracę w Polsce i w Europie oraz zawiązywać przyjaźnie. Mnie zaś nasza wspólna wieloletnia działalność dała naprawdę wiele satysfakcji – i za to Państwu serdecznie dziękuję. Proszę o wybaczenie błędów i potknięć, których byłem źródłem.

 

Dziękuję także bardzo serdecznie moim najbliższym współpracownikom z Krajowego Komitetu Organizacyjnego: Pani Mgr Marii Dobkowskiej z Warszawy, Panu Dr. Jerzemu Jaroszowi z Katowic oraz całemu Zespołowi Wydziałowego Komitetu Organizacyjnego, który wspaniale wywiązywał się ze swoich zadań związanych z obsługą festiwali.

 

Szczególnie dziękuję Sekretarzowi Krajowego Komitetu Organizacyjnego Pani Mgr Małgorzacie Obiałej za jej niezwykle ofiarną i kompetentną pomoc w przygotowaniu festiwali. Jej perfekcyjne działania pozwoliły na sprawny przebieg wszystkich festiwali i przygotowanie polskich delegacji na festiwale europejskie „Physics on Stage” i „Science on Stage”.

 

Panu Prof. Grzegorzowi Musiałowi i Krajowemu Komitetowi organizacyjnemu życzę sukcesów w organizacji kolejnych festiwali i działalności grupy „Science on Stage – Polska”.

 

Wszystkich Państwa zachęcam do udziału w najbliższym festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie”, który odbędzie się 19 i 20 września 2014 roku na Wydziale Fizyki UAM.

 

Z wyrazami szacunku

Prof. Wojciech Nawrocik

Komunikat nr 1

Szanowni Państwo,

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO) uprzejmie informuje, że zgodnie z wieloletnią tradycją kolejny Ogólnopolski Festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6” („Science on Stage”) odbędzie się na Wydziale Fizyki UAM w dniach 19 i 20 września 2014 r.

 

Do udziału w festiwalu zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, dydaktyków nauk przyrodniczych (fizyki, chemii i biologii) oraz matematyki z wyższych uczelni i popularyzatorów tych nauk z całej Polski.

Nauczycielom uczestniczącym w festiwalu mogą towarzyszyć ich uczniowie.

 

Celem poznańskiego festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6” jest:

  • pokazanie wkładu wymienionych nauk w budowanie wiedzy społeczeństwa o otaczającym nas świecie,
  • uświadomienie uczestnikom festiwalu roli nauk przyrodniczych w rozwoju nowoczesnych technologii,
  • zaprezentowanie innowacyjnych sposobów nauczania,
  • pokazanie ciekawych i kreatywnych działań uczniów w zakresie uczenia się przedmiotów przyrodniczych.

Jak na wszystkich poprzednich festiwalach występy zespołów oceniane będą w trzech kategoriach:

  • demonstracje zjawisk,
  • działania artystyczne związane z wymienionymi naukami (przedstawienia teatralne, fotografie, rysunki, wiersze itp.),
  • pokazy multimedialne dotyczące różnych problemów związanych z ostatnimi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie nauk przyrodniczych i matematyki.

Zgłoszenia gotowości udziału w festiwalu prosimy przesłać drogą elektroniczną na arkuszach, które w styczniu 2014r. umieścimy na tej stronie, do 6 maja 2014 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

KKO do dnia 2 czerwca 2014 r. ogłosi, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do udziału w festiwalu. Szkoły mogą zgłaszać występy w wymienionych wyżej trzech kategoriach, jednak całkowita liczba uczestników z jednej szkoły nie powinna przekraczać 10 osób

KKO stara się uzyskać fundusze na pokrycie kosztów festiwalu tj. m.in. na opłacenie posiłków i noclegów uczestnikom festiwalu. W chwili obecnej nie możemy zapewnić Państwa, że będziemy mogli zaoferować uczestnikom festiwalu darmowe posiłki i noclegi. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się zdobyć fundusze na choćby częściową opłatę przez KKO posiłków i noclegów.

Czekamy więc do 6 maja 2014r. na starannie wypełnione karty zgłoszeń zawierające pełną informację o proponowanych wystąpieniach.

 

Równocześnie informujemy, że w dniach 17-20 czerwca 2015 r. zespół Science on Stage UK organizuje kolejny Europejski Festiwal „Science on Stage” Europe w Londynie Ten festiwal zgromadzi około 400 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki z około 30 krajów europejskich i poza europejskich. Wybrano już motto festiwalu: „Illuminating Science Education” („Edukacja przyrodnicza inspiruje”). Grupa polskich uczestników w festiwalu liczyć będzie około 12 nauczycieli wyłonionych głównie spośród uczestników festiwalu w Poznaniu.

 

Zapraszamy do udziału w poznańskim i londyńskim festiwalu „Science on Stage”.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący KKO

Prof. Wojciech Nawrocik

 

W razie wątpliwości związanych z organizacją festiwali proszę o e-mailowy lub telefoniczny kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 61-8295169

 

Informacje o Ogólnopolskim Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 5“ znaleźć można na tej stronie poniżej http://www.staff.amu.edu.pl/~fizscena/

Informacje o Europejskim Festiwalu „Science on Stage” Europe umieszczone są na stronie http://www.science-on-stage.eu/.

 

 


29 czerwca do 2 lipca 2017

 


 

 

ulotka-sons