NAUKI PRZYRODNICZE NA SCENIE - Science on Stage

POLSKA STRONA EUROPEJSKIEJ SIECI

Komunikat nr 1

Szanowni Państwo,

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO) uprzejmie informuje, że zgodnie z wieloletnią tradycją kolejny Ogólnopolski Festiwal „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6” („Science on Stage”) odbędzie się na Wydziale Fizyki UAM w dniach 19 i 20 września 2014 r.

 

Do udziału w festiwalu zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, dydaktyków nauk przyrodniczych (fizyki, chemii i biologii) oraz matematyki z wyższych uczelni i popularyzatorów tych nauk z całej Polski.

Nauczycielom uczestniczącym w festiwalu mogą towarzyszyć ich uczniowie.

 

Celem poznańskiego festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 6” jest:

  • pokazanie wkładu wymienionych nauk w budowanie wiedzy społeczeństwa o otaczającym nas świecie,
  • uświadomienie uczestnikom festiwalu roli nauk przyrodniczych w rozwoju nowoczesnych technologii,
  • zaprezentowanie innowacyjnych sposobów nauczania,
  • pokazanie ciekawych i kreatywnych działań uczniów w zakresie uczenia się przedmiotów przyrodniczych.

Jak na wszystkich poprzednich festiwalach występy zespołów oceniane będą w trzech kategoriach:

  • demonstracje zjawisk,
  • działania artystyczne związane z wymienionymi naukami (przedstawienia teatralne, fotografie, rysunki, wiersze itp.),
  • pokazy multimedialne dotyczące różnych problemów związanych z ostatnimi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie nauk przyrodniczych i matematyki.

Zgłoszenia gotowości udziału w festiwalu prosimy przesłać drogą elektroniczną na arkuszach, które w styczniu 2014r. umieścimy na tej stronie, do 6 maja 2014 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

KKO do dnia 2 czerwca 2014 r. ogłosi, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do udziału w festiwalu. Szkoły mogą zgłaszać występy w wymienionych wyżej trzech kategoriach, jednak całkowita liczba uczestników z jednej szkoły nie powinna przekraczać 10 osób

KKO stara się uzyskać fundusze na pokrycie kosztów festiwalu tj. m.in. na opłacenie posiłków i noclegów uczestnikom festiwalu. W chwili obecnej nie możemy zapewnić Państwa, że będziemy mogli zaoferować uczestnikom festiwalu darmowe posiłki i noclegi. Mamy jednak nadzieję, że uda nam się zdobyć fundusze na choćby częściową opłatę przez KKO posiłków i noclegów.

Czekamy więc do 6 maja 2014r. na starannie wypełnione karty zgłoszeń zawierające pełną informację o proponowanych wystąpieniach.

 

Równocześnie informujemy, że w dniach 17-20 czerwca 2015 r. zespół Science on Stage UK organizuje kolejny Europejski Festiwal „Science on Stage” Europe w Londynie Ten festiwal zgromadzi około 400 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki z około 30 krajów europejskich i poza europejskich. Wybrano już motto festiwalu: „Illuminating Science Education” („Edukacja przyrodnicza inspiruje”). Grupa polskich uczestników w festiwalu liczyć będzie około 12 nauczycieli wyłonionych głównie spośród uczestników festiwalu w Poznaniu.

 

Zapraszamy do udziału w poznańskim i londyńskim festiwalu „Science on Stage”.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący KKO

Prof. Wojciech Nawrocik

 

W razie wątpliwości związanych z organizacją festiwali proszę o e-mailowy lub telefoniczny kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 61-8295169

 

Informacje o Ogólnopolskim Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie 5“ znaleźć można na tej stronie poniżej http://www.staff.amu.edu.pl/~fizscena/

Informacje o Europejskim Festiwalu „Science on Stage” Europe umieszczone są na stronie http://www.science-on-stage.eu/.

Science on Stage Poland

Science on Stage Poland offers Polish teachers and students a platform to exchange, to learn from each other and to meet new friends. The initiative was established in 2000 and is based at Adam Mickiewicz University in Poznań.

 

Every two years, Science on Stage Poland organises a national event. About 350 teachers and students are invited to the faculty of Physics of Adam Mickiewicz University in Poznań. The festival activities are divided into three groups: demonstration of phenomena, theatre performances and multimedia presentations. In contrast to Science on Stage in other countries, an important fact for Science on Stage Poland is that teachers and students are equal actors.

 

From 25-28 April, Science on Stage Poland organised the Science on Stage festival 2013 for 346 science teachers from 25 countries together with Science on Stage Germany. The festival was held in the Collegium Polonicum in Słubice and the nearby German border city Frankfurt (Oder).

 

 

 


29 czerwca do 2 lipca 2017

 


 

 

ulotka-sons