NAUKI PRZYRODNICZE NA SCENIE - Science on Stage

POLSKA STRONA EUROPEJSKIEJ SIECI

Europejski Festiwal Science on Stage

Szanowni Państwo,


Kolejny Europejski Festiwal Science on Stage odbędzie się w dniach 29 czerwca do 2 lipca 2017 r. w miejscowości Debreczyn (Debrecen), Węgry. Festiwal ten gromadzi około 400 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki z 24 krajów europejskich, Kanady i najprawdopodobniej także USA. Motto festiwalu to „Inventing the Future of Science Education” („nowe pomysły dla przyszłości edukacji przyrodniczej”). Grupa polskich uczestników w festiwalu liczyć będzie przynajmniej 12 nauczycieli wyłonionych przez KKO głównie spośród laureatów festiwalu w Poznaniu.

Informacje o Europejskim Festiwalu Science on Stage Europe umieszczone są na stronie www.science-on-stage.eu, będącej repozytorium europejskiej sieci nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący KKO Prof. Grzegorz Musiał

 

 

 

 

Plakat-SeminariumNauczycielskie25-11-2017 Page 1

 

Plakat-SeminariumNauczycielskie25-11-2017 Page 1