NAUKI PRZYRODNICZE NA SCENIE - Science on Stage

POLSKA STRONA EUROPEJSKIEJ SIECI


11. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie
Wydział Fizyki UAM, Poznań, 21-22 września 2018 r.

„Podniesienie jakości edukacji przyrodniczej, matematycznej i informatycznej”

Innowacyjne metody nauczania przedmiotów przyrodniczych 2015

logo2015londyn

 

Krajowy Komitet Organizacyjny Festiwalu Science on Stage
serdecznie zaprasza nauczycieli na seminarium

„INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH”

- podsumowanie europejskiego festiwalu Science on Stage
Illuminating Science,
Queen Mary University, Londyn 2015

 

 
Seminarium odbędzie się w sobotę dnia 19.09.2015, w Audytorium im. Prof. A. Piekary, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań
 
W ramach seminarium członkowie polskiej delegacji na tegoroczny europejski festiwal zapoznają słuchaczy z innowacyjnymi metodami nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych z kraju i ze świata. Słuchaczom wydamy stosowne certyfikaty uczestnictwa. 
Chcemy też poinformować jak najszersze grono nauczycieli o dostępności opisów projektów prezentowanych na festiwalach w Poznaniu
i w Londynie oraz o zbudowanej na bazie tych festiwali ogromnej platformie wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i współpracy.

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

9:00 Rejestracja, kawa i czas na rozmowy 

10:00 Europejski Festiwal Science on Stage Illuminating Science, Londyn 2015  wprowadzenie

 

Fizyka

10:10 Źródła światła  dr Jerzy Jarosz, dr Aneta Szczygielska, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

10:30 Fizyka "malowana" światłem i cieniem   dr inż. Adam Buczek, inż. Adam Glinka, Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

10:50 Poszukiwanie bozonu Higgsa   mgr Hanna Moczko, Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego w Poznaniu 

11:10 Świat fontann  mgr Konstancja Nowakowska, Samorządowy Zespół Szkół Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Złotym Stoku 

11:30 Nowy wgląd w zjawiska rozpryskiwania podczas oddziaływania kropli cieczy ze stałymi i ciekłymi powierzchniami – dr Joanna Gryboś, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, mgr Konstancja Nowakowska, Samorządowy Zespół Szkół Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Złotym Stoku

11:50 - 12:10 przerwa na kawę

 

Współpraca z nauczycielami z innych krajów 

12:10 Fascynująca fizyka – most który nas łączy  mgr Zenona Stojecka, mgr Aleksandra Karasek, I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu, dr Corina Lavinia Toma, Computer Science High School "Tiberiu Popoviciu“, Cluj Napoca, Rumunia

 

Chemia

12:30 Wielka chemiczna podróż  mgr inż. Agata Zieba-Warcholak, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu  

13:00 Chemia w małej skali  mgr inż. Danuta Jesiak, Prywatne Gimnazjum nr 1w Obornikach

13:20 – 14:10 obiad 

 

Biologia

14:10 Tajemnice komórki  mgr Aleksandra Karasek, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, 

 

Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu przedmiotów ścisłych i przyrodniczych

14:30 Smartfony - użyteczne i atrakcyjne narzędzie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych  mgr Maria Dobkowska, Zespół Szkół Integracyjnych nr 62, im. Raoula Wallenberga w Warszawie, mgr  Zbigniew Trzmiel, I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie

14:45 Smartfony potrafią opowiadać historie! (warsztat)  mgr Zbigniew Trzmiel, I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie

 

Europejskie systemy edukacyjne, podsumowanie i dostęp do materiałów źródłowych

15:00 Porównanie europejskich systemów nauczania przedmiotów przyrodniczych  prof. dr hab. Wojciech Nawrocik, Wydział Fizyki UAM, dr Aneta Mika, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

15:30 Krótkie podsumowanie innowacyjnych metod nauczania przedmiotów przyrodniczych, dostęp do materiałów źródłowych i rozdanie certyfikatów uczestnictwa