NAUKI PRZYRODNICZE NA SCENIE - Science on Stage

POLSKA STRONA EUROPEJSKIEJ SIECI

LISTA ZAREJESTROWANYCH ZGŁOSZEŃ UCZESTNIKÓW

Spis zgłoszeń zarejestrowanych w systemie:

(UWAGA Lista projektów zakwalifikowanych do udziału w festiwalu zostanie ogłoszona przez KKO do dnia 13 czerwca 2016 r.)

 


 

 

ulotka-sons