NAUKI PRZYRODNICZE NA SCENIE - Science on Stage

POLSKA STRONA EUROPEJSKIEJ SIECI


11. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie
Wydział Fizyki UAM, Poznań, 21-22 września 2018 r.

„Podniesienie jakości edukacji przyrodniczej, matematycznej i informatycznej”

Seminarium

logo2015londyn

 

Krajowy Komitet Organizacyjny Festiwalu Science on Stage
serdecznie zaprasza nauczycieli na seminarium

„INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH”

- podsumowanie europejskiego festiwalu Science on Stage
Illuminating Science,
Queen Mary University, Londyn 2015

 

 
Seminarium odbędzie się w sobotę dnia 19.09.2015, w Audytorium im. Prof. A. Piekary, Wydział Fizyki UAM, ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań
 
W ramach seminarium członkowie polskiej delegacji na tegoroczny europejski festiwal zapoznają słuchaczy z innowacyjnymi metodami nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych z kraju i ze świata. Słuchaczom wydamy stosowne certyfikaty uczestnictwa. 
Chcemy też poinformować jak najszersze grono nauczycieli o dostępności opisów projektów prezentowanych na festiwalach w Poznaniu
i w Londynie oraz o zbudowanej na bazie tych festiwali ogromnej platformie wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i współpracy.

 

PROGRAM SEMINARIUM

 

9:00 Rejestracja, kawa i czas na rozmowy 

10:00 Europejski Festiwal Science on Stage Illuminating Science, Londyn 2015  wprowadzenie

 

Fizyka

10:10 Źródła światła  dr Jerzy Jarosz, dr Aneta Szczygielska, Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

10:30 Fizyka "malowana" światłem i cieniem   dr inż. Adam Buczek, inż. Adam Glinka, Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

10:50 Poszukiwanie bozonu Higgsa   mgr Hanna Moczko, Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego w Poznaniu 

11:10 Świat fontann  mgr Konstancja Nowakowska, Samorządowy Zespół Szkół Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Złotym Stoku 

11:30 Nowy wgląd w zjawiska rozpryskiwania podczas oddziaływania kropli cieczy ze stałymi i ciekłymi powierzchniami – dr Joanna Gryboś, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, mgr Konstancja Nowakowska, Samorządowy Zespół Szkół Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Złotym Stoku

11:50 - 12:10 przerwa na kawę

 

Współpraca z nauczycielami z innych krajów 

12:10 Fascynująca fizyka – most który nas łączy  mgr Zenona Stojecka, mgr Aleksandra Karasek, I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu, dr Corina Lavinia Toma, Computer Science High School "Tiberiu Popoviciu“, Cluj Napoca, Rumunia

 

Chemia

12:30 Wielka chemiczna podróż  mgr inż. Agata Zieba-Warcholak, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu  

13:00 Chemia w małej skali  mgr inż. Danuta Jesiak, Prywatne Gimnazjum nr 1w Obornikach

13:20 – 14:10 obiad 

 

Biologia

14:10 Tajemnice komórki  mgr Aleksandra Karasek, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, 

 

Wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu przedmiotów ścisłych i przyrodniczych

14:30 Smartfony - użyteczne i atrakcyjne narzędzie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych  mgr Maria Dobkowska, Zespół Szkół Integracyjnych nr 62, im. Raoula Wallenberga w Warszawie, mgr  Zbigniew Trzmiel, I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie

14:45 Smartfony potrafią opowiadać historie! (warsztat)  mgr Zbigniew Trzmiel, I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie

 

Europejskie systemy edukacyjne, podsumowanie i dostęp do materiałów źródłowych

15:00 Porównanie europejskich systemów nauczania przedmiotów przyrodniczych  prof. dr hab. Wojciech Nawrocik, Wydział Fizyki UAM, dr Aneta Mika, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

15:30 Krótkie podsumowanie innowacyjnych metod nauczania przedmiotów przyrodniczych, dostęp do materiałów źródłowych i rozdanie certyfikatów uczestnictwa 

 

Komunikat nr 1

Szanowni Państwo Kierownicy grup festiwalowych,

Krajowy Komitet Organizacyjny (KKO) uprzejmie informuje, że zgodnie z wieloletnią tradycją kolejny Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie (krajowy etap europejskiego festiwalu Science on Stage) odbędzie się na Wydziale Fizyki UAM w dniach 16 i 17 września 2016 r.


Do udziału w festiwalu zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, geografii) oraz matematyki i informatyki ze szkół wszystkich typów, popularyzatorów, jak też dydaktyków tych nauk z wyższych uczelni z całej Polski. Nauczycieli prezentujących swoje projekty zapraszamy razem z ich uczniami.


Główne cele Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie 7:

  • ukazanie wkładu nauk przyrodniczych w budowanie wiedzy społeczeństwa o otaczającym nas świecie i upowszechnianie rezultatów tych nauk,
  • uświadomienie uczestnikom festiwalu roli nauk przyrodniczych w rozwoju nowoczesnych technologii,
  • zaprezentowanie innowacyjnych sposobów nauczania, wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy między nauczycielami,
  • zademonstrowanie ciekawych i kreatywnych działań uczniów w zakresie zdobywania wiedzy z dziedziny przedmiotów przyrodniczych.


Podobnie jak na poprzednich festiwalach, występy zespołów będą oceniane w trzech kategoriach:

  • demonstracje zjawisk,
  • działania artystyczne związane z wymienionymi naukami (przedstawienia teatralne, kompozycje muzyczne, fotografie, rysunki, wiersze itp.),
  • prezentacje multimedialne dotyczące osiągnięć nauk przyrodniczych i matematyki. Najwyżej będą oceniane prezentacje będące ilustracją własnych projektów. 


Zgłoszenia gotowości udziału w festiwalu prosimy przesyłać do dnia 20 maja 2016 r. drogą elektroniczną poprzez wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO, który jest dostępny na portalu internetowym festiwalu (http://sons.amu.edu.pl/, zakładka „zgłoszenia”).

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową do mgr Małgorzaty Obiały (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), Sekretarza Festiwalu.


Lista projektów zakwalifikowanych do udziału w festiwalu zostanie ogłoszona przez KKO do dnia 13 czerwca 2016 r.


Szkoły mogą zgłaszać projekty w każdej z wymienionych wyżej trzech kategorii, ale z uwagi na wciąż rosnące zainteresowanie Festiwalem i jego ogólnopolski zasięg całkowita liczba uczestników z jednej szkoły nie powinna przekraczać 10 osób.


KKO stara się o uzyskanie funduszy na pokrycie kosztów festiwalu tj. m.in. na opłacenie posiłków i noclegów uczestnikom festiwalu. W chwili obecnej nie możemy zapewnić Państwa, że będziemy mogli zaoferować uczestnikom festiwalu darmowe posiłki i noclegi, jak na poprzednich edycjach tego festiwalu. Mamy jednak istotne przesłanki, że uda nam się zdobyć fundusze przynajmniej na częściową opłatę przez KKO posiłków i noclegów.


Podobnie jak w latach poprzednich, podczas festiwalu planujemy warsztaty dla nauczycieli (z możliwością uzyskania certyfikatu uczestnictwa) oraz jedną z ciekawszych prezentacji na ostatnim londyńskim festiwalu przedstawione przez gości z zagranicy. Szczegóły podamy w programie naszego festiwalu po zakończeniu przyjmowania Państwa zgłoszeń.


Równocześnie informujemy, że kolejny Europejski Festiwal Science on Stage odbędzie się w dniach 29 czerwca do 2 lipca 2017 r. w miejscowości Debreczyn (Debrecen), Węgry. Festiwal ten gromadzi około 400 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki z 24 krajów europejskich, Kanady i najprawdopodobniej także USA. Motto festiwalu to „Inventing the Future of Science Education” („nowe pomysły dla przyszłości edukacji przyrodniczej”). Grupa polskich uczestników w festiwalu liczyć będzie przynajmniej 12 nauczycieli wyłonionych przez KKO głównie spośród laureatów festiwalu w Poznaniu.


Zapraszamy do udziału w VII Festiwalu Nauki przyrodnicze na Scenie i życzymy zakwalifikowania się na europejski festiwal Science on Stage!

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący KKO
Prof. Grzegorz Musiał

 

W przypadku pytań związanych z organizacją festiwalu proszę o bezpośredni kontakt e-mailowy lub telefoniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 61 8295031


Informacje o Ogólnopolskim Festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie znaleźć można na jego portalu internetowym http://sons.amu.edu.pl/, który jednocześnie jest repozytorium polskiej sieci nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Natomiast informacje o Europejskim Festiwalu Science on Stage Europe umieszczone są na stronie http://www.science-on-stage.eu/, będącej repozytorium europejskiej sieci nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

 

 


29 czerwca do 2 lipca 2017

 


 

 

ulotka-sons