NAUKI PRZYRODNICZE NA SCENIE - Science on Stage

POLSKA STRONA EUROPEJSKIEJ SIECI


11. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie
Wydział Fizyki UAM, Poznań, 21-22 września 2018 r.

„Podniesienie jakości edukacji przyrodniczej, matematycznej i informatycznej”

25 Lis

Otwarte Wielkopolskie Seminarium Nauczycielskie

Szanowni Państwo,


Krajowy Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie” serdecznie zaprasza nauczycieli na Otwarte Wielkopolskie Seminarium Nauczycielskie „Inspiracje i innowacje w metodyce nauczania przedmiotów przyrodniczych” – podsumowanie 10. Europejskiego Festiwalu Science on Stage, motto: „Inventing the Future of Science Education”, Kölcsey Convention Centre, Debrecen 2017. Seminarium odbędzie się w sobotę dnia 25.11.2017, w Audytorium im. prof. A. Piekary Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań).

W ramach seminarium członkowie polskiej delegacji na tegoroczny europejski festiwal zapoznają słuchaczy z innowacyjnymi metodami nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych z kraju i ze świata. Po każdym wystąpieniu przewidziany jest czas na pytania i dyskusję. Słuchaczom wydamy stosowne certyfikaty uczestnictwa.

Chcemy też poinformować jak najszersze grono nauczycieli o dostępności opisów projektów prezentowanych na festiwalach krajowych i europejskich oraz o zbudowanej na bazie tych festiwali ogromnej platformie wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i współpracy.

Szczegółowy program seminarium znajduje się na stronie http://sons.amu.edu.pl/  

 

 

20 wrz

Europejski Festiwal Science on Stage

Szanowni Państwo,


Kolejny Europejski Festiwal Science on Stage odbędzie się w dniach 29 czerwca do 2 lipca 2017 r. w miejscowości Debreczyn (Debrecen), Węgry. Festiwal ten gromadzi około 400 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki z 24 krajów europejskich, Kanady i najprawdopodobniej także USA. Motto festiwalu to „Inventing the Future of Science Education” („nowe pomysły dla przyszłości edukacji przyrodniczej”). Grupa polskich uczestników w festiwalu liczyć będzie przynajmniej 12 nauczycieli wyłonionych przez KKO głównie spośród laureatów festiwalu w Poznaniu.

Informacje o Europejskim Festiwalu Science on Stage Europe umieszczone są na stronie www.science-on-stage.eu, będącej repozytorium europejskiej sieci nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący KKO Prof. Grzegorz Musiał

 

 

 

 

 


29 czerwca do 2 lipca 2017

 


 

 

ulotka-sons