NAUKI PRZYRODNICZE NA SCENIE - Science on Stage

POLSKA STRONA EUROPEJSKIEJ SIECI


11. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie
Wydział Fizyki UAM, Poznań, 21-22 września 2018 r.

„Podniesienie jakości edukacji przyrodniczej, matematycznej i informatycznej”

ORGANIZATORZY 

    wfuam


PATRONAT HONOROWY
minister

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

 

logo 25-lecie FRSE znak podstawowy RGBFestiwal jest finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu wspierania edukacji przyrodniczej, ścisłej i zawodowej

 

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Jury 11. Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie”

Poznań, dnia 22 września 2018r.

 

W dniach 21 i 22 września 2018 roku w ramach 11. Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie” zaprezentowano 36 demonstracji zjawisk, 15 projektów artystycznych  i przedstawiono 35 prezentacji multimedialnych.

Jury oceniające DEMONSTRACJE ZJAWISK obradowało w składzie:

1. dr n. fiz. Jerzy Jarosz, KKO, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, przewodniczący Klubu Demonstratorów Fizyki - przewodniczący
2. dr hab. n. biol. Eliza Rybska, Pracownia Dydaktyki Biologii, Wydział Biologii UAM 
3. mgr inż. n. chem.Danuta Jesiak, Liceum Ogólnokształcące w Obornikach, , nauczane przedmioty: chemia, przyroda
4. dr inż. n. fiz. Anna Hajdusianek, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska 
5. dr n. fiz. Krzysztof Karpierz, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

i na odbytym w dniu 22 września 2018 r. posiedzeniu przyznało:

1. miejsce zespołowi z Koła Fizyki Doświadczalnej przy V Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu

w składzie: Adrianna Koszela, Jakub Borowiec, Bartosz Michałowski, Kamila Koszela
opiekunowie: dr Wojciech Gańcza, mgr Dobromiła Szczepaniak, Jakub Kowalik
za prezentację pt. „Stroboskop i co dalej…”


2. miejsce zespołowi z I Liceum Ogólnokształcącego w Jarocinie

w składzie: Nikodem Walczak, Piotr Łowczowski, Kacper Nowak
opiekun: mgr Wiesława Idziak
za prezentację pt. „Szybko jak błyskawica czyli jak uchwycić obraz prądu i piorunów”


3. miejsce zespołowi ze Szkoły Podstawowej nr 68 we Wrocławiu
w składzie: Zosia Szczepaniak, Dąbrówka Bocheńska, Gabrysia Wiatr, Alex Gała, Jakub Drybka, Lena Hoffmann, Marysia Spychała, Lena Denysiewicz, Grzegorz Trznadel
opiekun: mgr Beata Żarska
za prezentację pt. „Barwy”


Wyróżnienia:

– zespołowi z I Liceum Ogólnokształcącego w Rabce Zdrój
w składzie: Adam Bandyk, Paweł Bogdał, Józef Filipiak, Dominik Kowalczyk, Michał Mroziński, Szymon Pacyga, Marek Rapacz
opiekun: mgr Beata Świder
za prezentację pt. „ Z ołówkiem na fizyce”


– zespołowi ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu
w składzie: Marysia Marczak, Basia Bujak, Gabrysia Ławniczak, Julka Pawlak, Kasia Pietrzak, Lena Tereszczyńska, Michał Rytter, Janek Wabich

opiekun: mgr Agnieszka Szymyślik
za prezentację pt. „Cztery są żywioły”


Nagrody specjalne:

1. Nagrodę Fundacji Zaawansowanych Technologii w postaci tabletu

– zespołowi z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim
w składzie: Adrian Sypułek i Wiktor Krawiec
opiekun: mgr Dariusz Maliszewski

za prezentację pt. „Jak działa działo dymne”


2. Nagrodę finansowaną przez Ośrodek Badań Jądrowych CERN w Genewie w postaci udziału w dwutygodniowych Warsztatach Naukowych w CERN w Genewie w ramach High School Students Internship Programme

– Wiktorii Grining z I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie
opiekun: mgr Beata Grining 
za prezentację pt. „Święcąca lumifontanna”

 

Jury oceniające wystąpienia w kategorii DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE obradowało w składzie:

  1. mgr n. fiz. Maria Dobkowska, KKO, ZO PTF Warszawa, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 w Warszawie, nauczane przedmioty: fizyka – przewodnicząca
    2. mgr inż. n. chem. Agata Zięba-Warcholak, Szkoła Podstawowa nr 5 w Przemyślu, nauczane przedmioty: chemia, przyroda, język angielski
    3. dr n. fiz. Aneta Szczygielska-Łaciak, Instytut Fizyki Uniwersytet Śląski, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego
    4. mgr n. fiz. Mirosław Łoś, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, doradca metodyczny z fizyki i matematyki, Szkoła Podstawowa, Cząstków Mazowiecki
    5. mgr sztuki Dawid Marszewski, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

i na odbytym w dniu 22 września 2018 r. posiedzeniu przyznało:

Nagrodę I stopnia za wystąpienie: „Zobaczyć dźwięk, czyli Dominika, Krzysztof i stary telewizor”,
dla Dominiki Koniecznej i Krzysztofa Hadrycha
z III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kaliszu, pod kierunkiem mgr Małgorzaty Masłowskiej,

oraz dwie równorzędne Nagrody II stopnia:
dla
Aleksandry Braszki, Kacpra Mielnika, Hanny Krzywonos, Justyny Kołodziejczyk, Jana Seweryna, Tymoteusza Trzewiczka, Kacpra Sołtanowicza i Arkadiusza Ziemby
ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Złotym Stoku,
za przedstawienie „Top model”, przygotowane pod opieką mgr Konstancji Nowakowskiej i mgr Zofii Ruszkowskiej

dla
Mai Białogońskiej, Filipa Białogońskiego, Zuzanny Kalety, Stanisława Kalety, Zuzanny Sobieraj, Artura Mazurczka, Patryka Olejarczyka i Kacpra Bąka
ze Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Sikorskiego w Woli Jachowej,
za spektakl „Pudełko”, pod opieką mgr Izabeli Kalety.


Komisja przyznała także trzy równorzędne wyróżnienia:
dla:
Aleksandry Sarzyńskiej, Angeliki Kamoli, Kingi Ratajczak, Magdaleny Wardeńskiej–Tyl, Weroniki Zaborowskiej, Zuzanny Sołtysik i Julii Stachowiak
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Poznaniu
za animację teatralną: „Lekcja anatomii doktora Tulpa”, pod opieką pani Magdaleny Koczorowskiej i pani Barbary Świergiel,

dla:

Mikołaja Trębskiego, Szymona Grabczyka, Katarzyny Przech, Mileny Bednarczyk, Małgorzaty Przech, Anny Pyzalskiej, Martyny Rakus i Amelii Ślęzak
z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie
za spektakl „Sen nocy wrześniowej czyli co się może przyśnić na początku roku szkolnego”, zrealizowany pod opieką mgr Teresy Wróbel,

dla:
Karoliny Maźnik, Kacpra Kołodzieja, Wiktorii Naumiak, Weroniki Wojciechowskiej, Weroniki Naumiak, Julii i Artura Mili
ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Ludki z Blaszanej Budki” w Częstochowie oraz Emanuelii Szczygłowskiej i Patryka Świąć z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta STO w Częstochowie za przedstawienie „Naukowy zawrót głowy” przygotowane pod opieką mgr Ilony Tutaj.

 

Jury oceniające PREZENTACJE MULTIMEDIALNE obradowało w składzie:

1. prof. ośw. dr n. fiz. Aneta Mika, KKO, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, nauczane przedmioty: fizyka, przyroda – przewodnicząca
2. mgr n. fiz. Kazimierz Paprzycki, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu, nauczane przedmioty: fizyka
3. dr n. fiz. Józefina Turło, Instytut Fizyki UMK Toruń, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
4. dr inż. n. chem. Dariusz Kłódka, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu, dziekan Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie
5. dr n. biol. Agnieszka Cieszyńska, Pracownia Dydaktyki i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii UAM, Rada ds. Kształcenia na Odległość UAM

i na odbytym w dniu 22 września 2018 r. posiedzeniu postanowiło przyznać nagrody oraz wyróżnienia następującym uczestnikom konkursu:

Nagrody:

1. miejsce - Bartosz Piechocki
z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
opiekun: mgr Elżbieta Nowak
za prezentację nt.: "Safe flight – innovative idea of a wing modification"


2. miejsce - Agata Owczarz
z I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie
opiekun: mgr Grzegorz Lorek
za prezentację nt.:"Wyżej czy niżej – analiza wysokości umieszczenia sieci łownych pająków w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski"


3. miejsce - Ilona Strzelczyk
z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku
opiekun: mgr Grażyna Linder
za prezentację nt.: "Zagrożenia z kosmosu"


Wyróżnienia:

1. Bartosz Kowalczyk
z V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku
opiekun: mgr Magdalena Zołotar
za prezentację nt.: "Czy przejścia dla pieszych na ulicach są bezpieczne?"

2. Mikołaj Wnęk, Patryk Wawrzynkiewicz
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim
opiekun: mgr Dariusz Maliszewski
za prezentację nt.: "Smartfon jako miernik dźwięku i światła"


3. Krzysztof Andrulonis, Jakub Lamorski
z II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie
opiekun: mgr Julita Monieta-Twaróg, mgr Teresa Kołogrecka-Bajek, mgr Danuta Borek
za prezentację nt.: "Chemanalyse koniec z chemiczną nudą!"


4. Marcel Kijanka, Kacper Kiedos
z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Wieluniu
opiekun: mgr Zenona Stojecka
za prezentację nt.: "Badanie poziomu hałasu za pomocą smartfonu przy użyciu autorskiej aplikacji"


5. Tomasz Wróbel

ze Szkoły Podstawowej nr 24 im. J.M. Szancera z Częstochowy
opiekun: mgr Teresa Wróbel
za prezentację nt.:  "Chodź, pomaluj mój świat"


Nagroda specjalna – cyfrowy czujnik pomiarowy firmy PASCO:

Julia Wilk
z I Liceum Ogólnokształcącego T. Kościuszki z Wielunia
opiekun: mgr Bogusław Urwanowicz
za prezentację nt.: "Badania zależności magnetycznej siły hamującej  ruch staczającej się po paramagnetyku magnesu od jego prędkości".


Członkowie Jury wyrazili uznanie dla wszystkich zespołów i ich opiekunów za przygotowanie i przedstawienie bardzo interesujących prac o dużej zawartości treści merytorycznych.

Przewodniczący Festiwalowego Jury
prof. dr hab.Wojciech Nawrocik
Wydział Fizyki UAM