NAUKI PRZYRODNICZE NA SCENIE - Science on Stage

POLSKA STRONA EUROPEJSKIEJ SIECI


11. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie
Wydział Fizyki UAM, Poznań, 21-22 września 2018 r.

„Podniesienie jakości edukacji przyrodniczej, matematycznej i informatycznej”

KRAJOWY KOMITET ORGANIZACYJNY

Skład (od 1.01.2014r.) Krajowego Komitetu Organizacyjnego festiwali „Nauki Przyrodnicze na Scenie” i grupy Science on Stage Polska

Dr Aneta Mika - ODN Szczecin

team member1

 

Członek

Krajowego Komitetu Organizacyjnego

 

Doktor nauk fizycznych w zakresie dydaktyki fizyki (UAM Poznań).

Czynny nauczyciel (profesor oświaty).

Członek Zarządu Oddziału Szczecińskiego
Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

url: http://odn.zce.szczecin.pl

 

 

 

 

Mgr Maria Dobkowska - ZG PTF