NAUKI PRZYRODNICZE NA SCENIE - Science on Stage

POLSKA STRONA EUROPEJSKIEJ SIECI


11. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie
Wydział Fizyki UAM, Poznań, 21-22 września 2018 r.

„Podniesienie jakości edukacji przyrodniczej, matematycznej i informatycznej”

KRAJOWY KOMITET ORGANIZACYJNY

Skład (od 1.01.2014r.) Krajowego Komitetu Organizacyjnego festiwali „Nauki Przyrodnicze na Scenie” i grupy Science on Stage Polska

Mgr Maria Dobkowska - ZG PTF

team member1

 

Członek

Krajowego Komitetu Organizacyjnego

 

nauczyciel dyplomowany fizyki
w Zespole Szkół Integracyjnych nr 62
im. Raoula Wallenberga w Warszawie (od 1992)

Członek ZG PTF

 

 

 

 

fot: http://4lomza.pl/fotogaleria.php?id=22313 

 

Mgr Maria Dobkowska - ZG PTF