NAUKI PRZYRODNICZE NA SCENIE - Science on Stage

POLSKA STRONA EUROPEJSKIEJ SIECI


11. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie
Wydział Fizyki UAM, Poznań, 21-22 września 2018 r.

„Podniesienie jakości edukacji przyrodniczej, matematycznej i informatycznej”

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

OTWARTEGO WIELKOPOLSKIEGO SEMINARIUM NAUCZYCIELSKIEGO

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do dnia 11 listopada 2017 r. drogą elektroniczną wyłącznie poprzez wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.
Zgłoszenia będą potwierdzane, gdyż ilość miejsc jest ograniczona. 

 

Plakat-SeminariumNauczycielskie25-11-2017 Page 1

 

Plakat-SeminariumNauczycielskie25-11-2017 Page 1